۱-انگيزه سيد رضي از گردآوري نهج البلاغه چه بود؟ص ۲۵

۲- باب بندي نهج البلاغه را به همراه كميت آن بيان كنيد. ص ۲۶

۳- توضيحاتي درباره واژه هاي مضمار و السبقة و الغاية بنويسيد. ص ۲۸

۴- توضيح دهيد چرا نهج البلاغه زيباست؟ ص ۳۰و ۳۱

۵- عميق بودن نهج البلاغه به چه معناست؟ ص ۳۵ و ۳۶

۶- توضيحاتي درباره اعتبار نهج البلاغه بنويسيد. ص ۳۸ و ۳۹

۷- چند روش براي دريافت معارف نهج البلاغه وجود دارد نام ببريد. ص ۴۰

۸- تعريف مستدرك نهج البلاغه چيست؟ ص ۴۷

۹- خداشناسي حقيقي چگونه است؟ ص ۵۵

۱۰- خداشناسي باتوجه به نهج البلاغه چه فوايدي دارد؟ قسمت انتهايي فصل يك

۱۱- امام علي عليه السلام خداوند متعال را چگونه براي فرزندش توصيف مي كند بنويسيد ص ۵۶

۱۲- از سخنان امام چه نكاتي درباره فلسفه وحي استفاده مي شود؟ص ۶۸و۶۹

۱۳- نكاتي درباره صورت و سيرت آخرين پيام آور الهي بنويسيد.ص ۷۱

۱۴- ويژگيهاي اهل بيت در سخنان امام به چه صورت آمده است؟ ص ۷۲

1- خطوط کلی سیاست را نام ببرید. ص 80

2- نمونه هایی از حفظ حدود و قانون گرایی امام علی علیه السلام را بنویسید. ص 80 و 81

3- امام درباره وسیله های استفاده شده توسط معاویه چه فرمود؟ص 82

4- چند نکته اساسی درباره صداقت و صراحت بنویسید. ص83

5- زمانه شناسی را تعریف کنید و یک روایت بنویسید. ص 85

6- آینده نگری را تعریف کنید. ص87

7- سه روایت درباره عاقبت اندیشی بنویسید. 88

8- تعریف عدالت چیست؟ ص 94

9- دیده والیان به عدالت روشن است را توضیح دهید. ص 95

10- طبق کلام علی علیه السلام با چه کسی نباید مشورت کرد چرا؟ ص98

11-آفات سیاست را نام ببرید و چرا بوجود می آیند.  ص98

12- عوراض قدرت طلبی را نام ببرید. ص99

13- درباره استبداد و خودکامگی توضیح دهید. ص 100

14- عوارض خشونت ورزی را بنویسید و خطرناک ترین کدام است؟ص 102

15- دنیا زدگی را تعریف کنید و منشأ چه چیزی در سیاست است؟ ص 104

16- سازشکاری را تعریف کنید و بگویید که امام علی علیه السلام مقابل چه کسانی سازشکاری ندارد؟ ص 109 و 110

17- سه مفهوم اعتباری حق را همراه مثال بنویسید . ص143

18- درباره جایگاه حقوق توضیح دهید. ص 145

19- امام علی علیه السلام چه حقوقی را برای خوارج بیان کرد؟ چرا 147

20- حقوق متقابل است یعنی چه درباره خداوند متعال چه می گویید. ص 148 و 149

21- به ترتیب حقوق الله وحقوق خود را کامل بنویسید. ص 151

22- پیامدهای پایبندی به حقوق دیگراه سه مورد از نکته ها را بنویسید. ص 153

23- پیامدهای زایل کردن حقوق دیگران را بنویسید. 155

 

 

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۹۰/۰۳/۰۶ساعت 22:54  توسط ب.ع |